Bezvýkopová oprava kanalizace

Firma TVS – centrum Praha provádí jak čištění kanalizace, tak i revize a případné opravy.

Čištění kanalizace

Bezvýkopová oprava kanalizace se provádí buďto krátkou či dlouhou vložkou. Krátká vložka se využívá v případě oprav lokálních poruch, jako jsou praskliny nebo netěsná hrdla. Podmínkou správného provedení opravy je důkladné čištění kanalizace a monitoring opravovaného místa v kanalizaci. Výhoda krátké sanační vložky spočívá v rychlosti oprav bez nutnosti výkopových prací a v minimálních nárocích na pracovní prostor.

Bezvýkopová oprava kanalizace

U sanace http://www.mibag.cz/o-nas dlouhou vložkou je také velmi důležité čistění kanalizace a monitoring sanovaného úseku. Využívá se při renovaci kanalizačních přípojek. Jedná se o sanaci celého úseku vysoce flexibilním samonosným rukávem.

Bezvýkopová oprava kanalizace
5 (100%)1