Privátní a veřejná řešení

Je třeba již v úvodu předeslat, že každá klimatizace není stejná. Obecně je třeba celou sféru rozdělit na privátní a veřejnou. Nebo spíše na užití v malém měřítku – tedy privátně v jednotlivých příbytcích občanů a pak na sektor, v němž je třeba užití ve velkém měřítku a nebojíme se říct i rozsahu.

Privátní použití

Není to tak složité. Je mnoho menších zařízení, přenosných i lehce namontovatelných třeba pod strop, nebo nad okno našeho domova, která dokáží vyřešit regulaci teploty, ale i třeba vlhkosti v našich domovech. Tato zařízení jsou různě velká, tak, aby se dal vybrat vždy dostatečně dimenzovaný, ale taky rozměrově vyhovující typ. Pokud známe rozměry, či spíše objemovou velikost prostoru, kde ji chceme využít, pak s přidáním menší rezervy výkonu snadno zvolíme vhodný model.