Vyrážíte mezi lidi

Vždycky když si vaše firma ve městě dělá reklamu s nějakou propagační akcí, která zavádí nějaký váš nový výrobek, tak vyjdete do ulic mezi lidi. Zpravidla máte s sebou stoleček a potištěný malý nůžkový stan a pod ním rozdáváte vzorky daného výrobku. Ovšem to už mnohdy nestačí, lidé jsou totiž zvyklí na to, že podobně už se chová i spousta dalších firem a neláká je se vaší akce zúčastnit.

Musíte je na něco nalákat

Takže jste přemýšleli, jak celou prezentaci oživit, a svůj stánek jste proto doplnili hudbou, čepovanou limonádou a pohodlnými křesílky pro návštěvníky, a také vysokými reklamními vlajkami a pneumatickým sloupem s nápaditou grafikou. Vlajky se třepotají ve větru a už zdálky poutají pozornost lidí, a mnoho z nich si za možnost u vás příjemně posedět klidně vyslechne vaši prezentaci a vyzkouší vzorky vašich nových výrobků.